Francesca Battistelli Christmas Tour tour


Francesca Battistelli Christmas Tour
November 28, 2014 thru December 30, 2014


  DATE EVENT CITY, STATE
  12/12/14  Francesca Battistelli Christmas Tour
Gaylord, MI
  12/13/14  Francesca Battistelli Christmas Tour
Holly, MI
  12/21/14  Francesca Battistelli Christmas Tour
Madison, TN