The Art of Celebration Tour
September 12, 2014 thru October 18, 2014


  DATE EVENT CITY, STATE
10/02/14  The Art of Celebration Tour
Little Rock, AR
  10/03/14  The Art of Celebration Tour
College Station, TX
10/04/14  The Art of Celebration Tour
Lubbock, TX
  10/05/14  The Art of Celebration Tour
Albuquerque, NM
  10/07/14  The Art of Celebration Tour
Tucson, AZ
  10/08/14  The Art of Celebration Tour
Phoenix, AZ
  10/09/14  The Art of Celebration Tour
Costa Mesa, CA
  10/11/14  The Art of Celebration Tour
Roseville, CA
10/18/14  The Art of Celebration Tour
Spokane, WA
10/19/14  The Art of Celebration Tour
Kennewick, WA
  10/22/14  The Art of Celebration Tour
Colorado Springs, CO
10/23/14  The Art of Celebration Tour
Manhattan, KS
10/24/14  The Art of Celebration Tour
Olathe, KS
  10/26/14  The Art of Celebration Tour
Chattanooga, TN
  10/28/14  The Art of Celebration Tour
Lake Charles , LA
  10/30/14  The Art of Celebration Tour
Nashville, TN
  11/02/14  The Art of Celebration Tour
Clinton, IL